Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a. s
Captcha Image

V prípade, že ste obdržali výpis z vášho osobného dôchodkového účtu poštou, nemáte v informačnom systéme ASDSS uvedený váš email. E-mailovú adresu nám môžete oznámiť tu:

Zadanie e-mailovej adresy